Kodėl svarbu kalbėti apie pabėgėlius?

Minėdami žmogaus teisių mėnesį, norime pakalbėti apie tą grupę žmonių, kuri neretai lieka atstumta ir neapgalvota – pabėgėliai. Svarbu nepamiršti, kad kiekvieną dieną prieglobsčio nuo karo, smurto ar persekiojimo ieško milijonai žmonių visame pasaulyje. Dalis jų prisiglaudžia kaimyninėse šalyse, kiti pasiryžta ilgai ir pavojingai kelionei ir siekia prieglobsčio tolimose valstybėse. Taip pat aktualu apžvelgti iššūkius, su kuriais susiduria LGBTQ+ pabėgėliai. Galime džiaugtis, jog, remiantis Jungtinių Tautų Konvencija dėl pabėgėlių statuso ir Europos Sąjungos teise, seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė Europos Sąjungoje yra laikomos pakankamais pagrindais gauti prieglobstį. Vis dėlto LGBTQ+ pabėgėliai susiduria su keliomis specifinėmis problemomis.

Daugeliui LGBTQ+ pabėgėlių jų gimtojoje šalyje gresia persekiojimas dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Kelionės bei atvykimo į prieglobsčio šalį metu jie taip pat susiduria su papildoma rizika: patiriamas priekabiavimas, atskirtis, seksualinis ir kitų formų smurtas. Be to, padėtį blogina įvairios institucinės problemos. 2017 m. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) paskelbė ataskaitą apie LGBTQ+ pabėgėlių padėtį Europos Sąjungoje. FRA atskaitoje pristatoma visuomeninių organizacijų nuomonė: pabėgėliais besirūpinantys pareigūnai labai dažnai pasižymi stereotipiniu požiūriu į seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. Tai gali daryti poveikį pabėgėlių registracijai, prieglobsčio sąlygoms ir galutiniam sprendimui dėl prieglobsčio suteikimo. Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog LGBTQ+ pabėgėliams neretai trūksta saugaus apgyvendinimo ir specializuotos medicinos pagalbos, o smurto ir priekabiavimo atvejai nėra sprendžiami sisteminiu lygmeniu. Galiausiai nurodoma, kad valstybės narės turi teikti reikalingą informaciją, aiškias taisykles ir mokymus apie LGBTQ+ pabėgėlių teises ir poreikius. Valstybės narės privalo dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, jog Europos Sąjungos žmogaus teisių standartai būtų gerbiami ir taikomi LGBTQ+ pabėgėlių atžvilgiu.

Taip pat kyla problemų dėl pabėgėlio statusui taikomų kriterijų. Nors visos valstybės narės pripažįsta persekiojimą dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės svariu pagrindu prieglobsčiui suteikti, daugumoje ES šalių prieglobsčio prašymo pateikimo procedūros tebėra neaiškios. Pavyzdžiui, Vokietija keletą šalių oficialiai laiko saugiomis LGBTQ+ žmonėms neįvertinant jiems ten kylančios grėsmės. Kai kuriose iš šių šalių LGBTQ+ asmenys patiria persekiojimą, kankinimus ir pavojų gyvybei. Prieglobstis dažnai nesuteikiamas net ir prašytojams iš oficialiai nesaugių valstybių. Be to, pareigūnai dažnai vadovaujasi argumentu, jog pabėgėliai savo gimtosiose šalyse nesusidurtų su persekiojimu tuo atveju, jei nuslėptų savo seksualinę orientaciją – juk neretai homoseksualumas savaime nelaikomas nusikaltimu, o baudžiama tik už lytinius santykius tarp tos pačios lyties partnerių. Visgi anot Europos Žmogaus Teisių Teismo, toks argumentas pažeidžia individo teisę į asmenybės saviraišką.

Lietuva, atsakinga už išorinę Europos Sąjungos sieną, kasmet pasitinka prieglobsčio ieškančius pabėgėlius iš LGBTQ+ asmenims nesaugių šalių. Žiniasklaidoje aptinkama žinių apie LGBTQ+ pabėgėlių iššūkius Lietuvoje. Pabėgėlių priėmimo centre tokie asmenys neretai patiria spaudimą, patyčias, įžeidinėjimą bei smurtą dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Vienu atveju policija iš užsieniečių registracijos centre smurtą patyrusio asmens atsisakė priimti pareiškimą ir liepė vyrui kreiptis į įstaigos viršininką. Taip pat pranešama apie atvejus, kai centre dirbantys apsaugos darbuotojai neapgynė puolamų asmenų, o centro budėtojai nekvietė policijos. Vis dėlto, centro viršininko teigimu, socialiniai darbuotojai kasdien bendrauja su pabėgėliais ir praneša apie jų LGBTQ+ tapatybę. Be to, pripažįstama, jog kai kurie prieglobsčio prašytojai priešiški LGBTQ+ žmonėms, todėl juos stengiamasi apgyvendinti atskirai. Panašių problemų yra ir kitose šalyse, tačiau kai kurios valstybės taiko priemones, skirtas užtikrinti LGBTQ+ pabėgėlių apsaugą. Pavyzdžiui, jau minėtoje Vokietijoje pabėgėlių priėmimo centruose yra atskiras centras homoseksualiems pabėgėliams, be to, yra įkurti atskiri būstai. Tokios priemonės apsaugo persekiojamus asmenis nuo diskriminacijos bei grėsmių laikinojo prieglobsčio vietose ir užtikrina, kad LGBTQ+ pabėgėliai nebijo registruotis užsieniečių registracijos centruose.

Taigi įžvelgiamos dvi probleminės sritys: seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės vertinimas prieglobsčio suteikimo procedūroje ir sąlygos LGBTQ+ prieglobsčio prašytojams pabėgėlių centruose. LGBTQ+ asmenys centruose patiria socialinę izoliaciją bei smurtą dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Institucijų žinios apie LGBTQ+ žmonių gyvenimo sąlygas jų kilmės šalyje dažnai būna minimalios. Dėl šių priežasčių būtina užtikrinti, kad su LGBTQ+ prieglobsčio prašytojais dirbantys pareigūnai išmanytų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimus ir būtų tinkamai išmokyti dirbti su tokiais asmenims. Darbuotojai privalo mokėti atpažinti diskriminaciją, kad būtų pastebėti signalai iš LGBTQ+ žmonių. Taip pat turėtų būti skiriamas dėmesys migrantų sulaikymo centruose esančių LGBTQ+ asmenų specialiesiems poreikiams. LGBTQ+ pabėgėliai valstybiniuose centruose turi jaustis saugūs.

Šaltiniai:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kankinami-ir-persekiojami-lgbt-pabegeliai-vokietijoje-nelaukiami-57-837674?copied
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/birzelio-20-pasauline-pabegeliu-diena-56-643311?copied
https://www.facebook.com/lgbtfriendlyvilnius/posts/2806556619364894/
https://www.lgl.lt/naujienos/vokietijoje-atidarytas-pirmasis-pabegeliu-priemimo-centras-homoseksualiems-asmenims/
https://www.lgl.lt/naujienos/paskelbta-ataskaita-del-lgbti-pabegeliu-padeties-es/
https://ilga-europe.org/resources/news/latest-news/eu-report-lgbt-asylum-seekers
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/10/20/news/priegloscio-lietuvoje-prasantis-rusijos-zurnalistas-sulauke-atsako-7956971/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kriminalai/2018/10/19/news/gejus-is-rusijos-nesugraudino-svencioniu-policininku-7944452/
https://www.unhcr.org/neu/lt/prisidekite/pasauline-pabegeliu-diena
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-march-2017-monthly-migration-report-focus-lgbti_en.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/current-migration-situation-eu-lesbian-gay-bisexual-transgender-and-intersex-asylum
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-hdgso-report-part2_lt.pdf