Juodosios istorijos mėnuo. Juodaodžių šeima: vaizdavimas, tapatybė, įvairovė.

Vasarį kasmet yra minimas juodosios istorijos mėnuo (ang. Black History Month), dar kitaip vadinamas Afrikos amerikiečių istorijos mėnesiu, kilęs Jungtinėse Amerikos Valstijose 1970-iais metais, vėliau oficialiai pripažintas ir Kanadoje. Juo siekiama prisiminti ir pagerbti žmones bei įvykius, svarbius juodaodžių bendruomenės istorijai.

Iš pradžių šis minėjimas susilaukė nemažai kontroversiškų nuomonių. Kilo klausimų, ar pakanka juodaodžių žmonių istorijai skirti tik vieną mėnesį, vietoje jos integravimo į bendrąjį ugdymą, kadangi Amerikos ugdymo sistemoje juodaodžiai buvo beveik nereprezentuojami, o jų paminėjimas apsiribodavo tik vergų pavyzdžiu.

Aktoriaus ir režisieriaus Morgan Freeman žodžiais, “aš nenoriu juodosios istorijos mėnesio. Juodaodžių žmonių istorija yra Amerikos istorija”.

Nuo šio minėjimo pradžios daug kas pasikeitė, prie judėjimo dabar prisideda ir tokie socialiniai tinklai kaip Instagram ar Spotify bei žymios Amerikos įmonės kaip Google arba CocaCola, taip padėdami skleisti bei populiarinti žinią už mokyklų sienų.

Jau nuo 1976-ujų metų kiekvienas Amerikos prezidentas paskiria naują tų metų juodosios istorijos mėnesio temą. Šiemet tema yra ,,Juodaodžių šeima: vaizdavimas, tapatybė, įvairovė”. Ja nagrinėjamas juodaodžių žmonių bendruomenės bei juodaodžių šeimų pasiskirstymas po Jungtines Amerikos Valstijas. Šią temą tyrinėja įvairios disciplinos – istorijos, literatūros, vaizduojamojo meno, kino, sociologijos, antropologijos ir socialinės politikos. Ji yra apibūdinama kaip labai turininga tema, besigilinanti į afroamerikiečių praeitį ir dabartį.

Dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių juodaodžių šeimoms tekdavo nemenki išbandymai, tačiau jos visuomet rasdavo būdą kaip išlikti vieningomis ir stiprėti, taip sugebėdamos ne tik išgyventi, bet ir klestėti. Dėl to stebint juodaodžių šeimas yra jaučiamas stiprus bendruomeniškumo jausmas, siejantis ne tik gimines bet ir aplink juos esančius žmones. Neretai jų kalboje galima išgirsti žodžius kaip „teta“, „sesė“, „brolis“, kuomet jie naudojami nepriklausomai nuo to, ar esi giminaitis, kaimynas ar geras draugas. Tam didelę įtaką daro ir tai, jog dažnai kaimynystėse juodaodžiai asmenys yra mažuma ir jie sau artimų žmonių ieško tokiose vietose kaip bažnyčia ar darbas. Tai yra pastebima ne tik tarp Afrikos amerikiečių – kitose šalyse taip pat, nepriklausomai nuo gimtosios vietos, odos tamsumo ar patirtų išgyvenimų, visuomet išlieka toks pats bendruomenės jausmas.

Kad ir kaip norėtųsi, jog sisteminis rasizmas prieš juodaodžius neegzistuotų, taip nėra, todėl juodosios istorijos mėnesio minėjimas dar vis yra labai svarbus ir aktualus. Juodaodžių šeimos tema yra tik vienas iš daugelio svarbių aspektų, kurio dėka galime giliau pažinti juodąją istoriją ir įsigilinti, kas lėmė tokią istorijos eigą, kokią matome šiandien. Pasinaudokime proga šį mėnesį pasigilinti į Afrikos amerikiečių istoriją – esame tikri, kad rasite ne vieną stebinantį faktą.

Parengė Rasa Žilinskaitė, redagavo Austėja Račaitė

The Black Family: Representation, Identity & Diversity. Prieiga per internetą: https://www.docusign.com/blog/black-history-month-family-representation-identity-diversity

The Black Family: Representation, Identity, and Diversity – National Archives Museum. Prieiga per internetą: https://www.archives.gov/calendar/event/the-black-family-representation-identity-and-diversity