Pulse šaudynės ir neapykantos nusikaltimai

Prieš ketverius metus, 2016 m. birželio 12 d., įvyko antras didžiausias vieno žmogaus įgyvendintas masinis sušaudymas Floridoje, Orlando mieste, LGBTQ+ bendruomenės pamėgtame Pulse naktiniame šokių klube. Tą vakarą vyko kassavaitinis Lotynų Amerikos kultūros vakaras, todėl dauguma lankytojų buvo lotynų amerikiečių kilmės, daugiau nei pusė – iš Puerto Riko. 

Kelias valandas trukusio užpuolimo metu nuo šautinių ir kitokių žaizdų mirė 49 žmonės, 38 vietoje ir 11 vietinėse ligoninėse, bei 58 buvo sužeisti. Paskutinė auka iš ligoninės buvo paleista praėjus 3 mėnesiams po šaudynių. Dalis sužalotųjų patyrė darbingumą atimančius sužeidimus. 

Pulse šaudynės buvo didžiulis smūgis LGBTQ+ ir lotynų amerikiečių bendruomenėms Orlando mieste, kur pastaroji sudaro gana didelę gyventojų dalį. Nepaisant diskusijų apie užpuolimo priežastis, oficialiai jis buvo užregistruotas kaip terorizmo aktas bei neapykantos nusikaltimas. Neapykantos nusikaltimai yra apibrėžiami kaip žodiniai ar fiziniai užpuolimai, kylantys iš neapykantos tam tikrai socialinei grupei, dėl jos rasės, klasės, seksualinės orientacijos, lyties ar lytinės tapatybės. Nors tokie drastiški įvykiai kaip Pulse užpuolimas nėra kasdieniai, mažesnio masto neapykantos nusikaltimai gan dažni. 

2017 m. Jungtinėje Karalystėje Stonewall organizacijos vykdytos vietinės apklausos duomenimis 1 iš 5 LGBTQ+ asmenų yra patyrę neapykantos nusikaltimą ar incidentą dėl jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės per paskutinius 12 mėnesių. Dėl lytinės tapatybės per paskutinius 12 mėnesių neapykantos nusikaltimą ar incidentą yra patyrę 2 iš 5 translyčių asmenų. 4 iš 5 prieš LGBTQ+ bendruomenę nukreiptų neapykantos nusikaltimų lieka neužregistruoti, jauni žmonės ypač nelinkę kreiptis į policiją. 1 iš 4 juodaodžių, azijiečių ar kitoms mažumų etninėms grupėms priklausančių LGBTQ+ asmenų per paskutinius metus patyrė diskriminaciją dėl jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės siekdami socialinių paslaugų. 

Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valstijose, pagal Federalinių tyrimų biuro (FTB) statistikos ataskaitą, iš 7120 neapykantos nusikaltimų, apie kuriuos pranešta 2018 m., apie 19% buvo įvykdyti dėl priešiškumo LGBTQ+ žmonėms. Pagal FTB surinktus duomenis, iš beveik 1200 incidentų, apie 60% užpultų LGBTQ+ asmenų buvo homoseksualūs vyrai. Taip pat pastebėtas pranešimų apie translyčių asmenų užpuolimus – tarp 2017 ir 2018 m. jų skaičius išaugo 34%. Taip pat svarbu paminėti, kad translyčiai asmenys žymiai dažniau praneša apie patirtas fizines atakas ir smurtą.

2007 m. Žmogaus teisių kampanijos (Human Rights Campaign) Amerikoje išleistoje apžvalgoje rase pagrįsti neapykantos nusikaltimai yra registruojami dažniausiai, grįsti religija – antroje vietoje, o seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu – trečioje vietoje. Nuo to laiko bendrų tyrimų nebuvo daryta, tačiau sprendžiant iš medijos pranešimų, situacija labai nepasikeitė. Daug daugiau diskriminacijos patiria tie LGBTQ+ žmonės, kurie priklauso kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms, tačiau dėl baimės patirti dar daugiau diskriminacijos iš apsaugos institucijų statistiškai apie tokius nusikaltimus pranešama mažiau. Psichologo Edward Dunbar 2006 m. Los Andžele vykdytas LGB tyrimas rodo, kad apie neapykantos incidentus praneša tik 52% juodaodžių, lotynų amerikiečių kilmės ar kitoms etninėms mažumoms priklausančių lesbiečių ir 66% juodaodžių, lotynų amerikiečių kilmės ar kitoms etninėms mažumoms priklausančių gėjų. Daugiausiai pranešimų gaunama iš baltaodžių gėjų (81%). Pastebėta, jog 60% visų užpuolimų buvo inicijuoti kitos rasės nei auka žmogaus. 

FTB nurodytuose duomenyse šie skirtumai nėra įvardijami, todėl faktas, kad didžioji dalis atakų prieš translyčius asmenis aukų yra juodaodės translytės moterys, lieka nepastebėtas. Panaši tendencija pastebima ir kalbant apie Pulse klube įvykusias šaudynes – didžioji dalis žiniasklaidos priemonių, pranešusių apie įvykį, neminėjo, kad dauguma žuvusių buvo lotynų amerikiečių kilmės, o apie tai užsiminusieji šią bendruomenę apibrėžė per stereotipus ir vis tiek iškėlė LGBTQ+ tapatybę. Šis užpuolimas galėjo būti motyvuotas labiau ksenofobiškų pažiūrų nei priešiškumo LGBTQ+ žmonėms, tačiau apie tai kalbama gerokai mažiau. 

Žiniasklaidoje ne baltaodžiai asmenys dažnai pateikiami iš menkinančios perspektyvos, neminint valdžios pastangų nuteikti visuomenę prieš mažumas. Auka dažniausiai vaizduojama kaip baltaodis asmuo, todėl nukreipiant dėmesį į LGBTQ+ aspektą, toliau įgalinamas rasizmas, sumenkinamos juodaodžių, lotynų amerikiečių ir kitų etninių ar socialinių mažumų grupių patirtys. Dažniausiai vaizduojami ir plačiausiai aprašomi atvejai sukelia daugiau empatijos bei sukuria realybės atitikimo iliuziją. Dėl to atvejai, nukrypstantys nuo pažįstamo idealo, sulaukia mažiau paramos.

Prisimenant Pulse šaudynes bei stebint dabartinę situaciją svarbu atkreipti dėmesį į labiausiai kenčiančias grupes, suteikti šiems žmonėms balsą, platformą ir išklausius daugiau apsišviesti. Kad nepasimirštų Stonewall riaušes vedusių translyčių moterų žinutė, kurių dėka įsisiūbavę judėjimai atkreipė dėmesį į LGBTQ+ problemas ir smurtą prieš LGBTQ+ asmenis. Kad nepasimirštų jų ir kitų už teises ir vietą po saulę kovojusių žmonių vardai.