Kodėl homoseksualai negali aukoti kraujo?

Kraujo donorystė – kilnus veiksmas, padedantis kitiems žmonėms, o ir pačiam donorui teikiantis naudą. Kraujo donorai patiria gerus jausmus dėl to, kad padeda kitiems, o tai sumažina streso lygį, padeda fizinei donoro sveikatai, gali suteikti priklausymo bendruomenei jausmą bei sumažinti išgyvenamą vienatvę. Būti kraujo donoru turėtų galėti kiekvienas suaugęs sveikas žmogus, tačiau yra šalių, kur nepageidaujama gauti kraujo iš homoseksualių ar biseksualių asmenų.

Draudimas šiems asmenims būti kraujo donorais daugelyje šalių įsigaliojo po 1983 metų, kai buvo nustatyta, kad ŽIV infekcija galima užsikrėsti per kraują. Tais laikais ŽIV nešiotojai buvo dažniausiai vyrai ir šį užkratą perduodavo vieni kitiems. Europos Sąjungos (ES) Teisingumo teismas teigia, kad potencialių kraujo donorų diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu yra nepriimtina. 2015 metais priimtame nuosprendyje buvo nurodyta, kad draudimas homoseksualiems asmenims būti kraujo donorais gali būti pateisinamas griežtos būtinybės atvejais ir jeigu nėra kitų būdų užtikrinti, jog nebus perduotos užkrečiamos ligos kraujo recipientui. Tačiau, pasak Teisingumo teismo, negali būti nuolatinio draudimo duoti kraujo dėl donoro seksualinės orientacijos. Bet kokie ES įstatymų ginamų teisių apribojimai gali būti įvesti tik tuo atveju, jeigu jie yra būtini, atitinka visuomenės interesą arba jų reikia kitų teisėms apsaugoti. Įsigaliojus šiam įstatymui, kraujo donorystės įstatyminiai aktai buvo persvarstyti Šiaurės Airijoje, Prancūzijoje, JAV, Argentinoje ir kitose šalyse.

Visuose kraujo donorystės centruose atliekamas ŽIV testas, gebantis nustatyti virusą praėjus dešimčiai ir daugiau dienų nuo užkrėtimo. Be to, kraujui paimti naudojamos tik sterilios ir vienkartinės priemonės. Kraujo donorystė Lietuvoje yra neatlygintina – kraujo donorai gauna tik simbolinę padėką, kaip kvietimai į kino teatrą ar užrašinė. Galima drąsiai teigti, jog kraujo donorai Lietuvoje labiausiai siekia padėti kitiems, o ne pasipelnyti patys. Tikimės, jog ateityje šalys gebės žvelgti toliau nei pasenę stereotipai ir stigma, ir leis kiekvienam sveikam žmogui išpildyti savo norą padėti kitam. Juk to ir reikia visuomenėje!

Šaltiniai:

https://www.cbc.ca/news/health/banning-homosexuals-from-giving-blood-may-be-justified-eu-top-court-1.3053624

https://www.healthline.com/health/benefits-of-donating-blood