Moterims draudžiamos profesijos postsovietinėse valstybėse

Kaip ir daugelį kitų socialinių ar politinių reiškinių, moterų emancipacijai įvairiose šalyse didelę įtaką daro istorinės aplinkybės. Dėl šios priežasties lyginant lygių teisių ir galimybių situaciją mūsų regione su likusiu pasauliu būtų neteisinga neatsižvelgti į dešimtmečius trukusią Sovietų Sąjungos okupaciją. Buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje vis dar jaučiami okupacijos laikotarpiu priimtų diskriminuojančių įstatymų ir diegtos pasaulėžiūros padariniai. Vienas ryškiausių to pavyzdžių yra daugelyje postsovietinių šalių egzistuojantys moterims draudžiamų profesijų sąrašai.

Sovietų Sąjunga nebuvo pirmoji ar paskutinė valstybė, draudusi moterims dirbti tam tikrose srityse – tokie draudimai Europoje ir europiečių kolonijose pirmą kartą pasirodė industrinės revoliucijos laikotarpiu, o kai kuriose pasaulio šalyse nauji diskriminuojantys įstatymai buvo priimti per paskutinį dešimtmetį. SSRS draudžiamų profesijų sąrašą sudarė 1974-aisiais. Tuo metu jame buvo 456 profesijos, kurios neva galėjo būti kenksmingos moterų sveikatai, pvz., sunkvežimio vairuotojos, ugniagesės, vamzdžių valytojos, spaustuvininkės darbas. Kaip rašo Samantha Berkhead, šie apribojimai atsirado iš sovietmečiu gajaus įsitikinimo, kad fiziškai sunkus ar pavojingas darbas netinkamas moterims, nes jų saugumas ir galėjimas gimdyti vaikus itin svarbūs komunistinės valstybės išgyvenimui.

Deja, subyrėjus Sovietų Sąjungai draudžiamų profesijų sąrašai niekur nedingo. Įvairūs 1974 m. SSRS įstatymo variantai vis dar egzistuoja Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, Turkmėnijoje, Tadžikijoje ir Azerbaidžane. Dalyje šių valstybių įvyko teigiamų pokyčių, pavyzdžiui, 2018-aisiais Kazachstane sąrašas buvo sumažintas iki 219 profesijų, o nuo 2021-ųjų Rusijoje moterims draudžiamų darbų liko 100. Priešingai, Azerbaidžane šiuo metu draudžiamos 674 profesijos. Net ir tose šalyse, kur sąrašai pastaraisiais metais buvo panaikinti, kaip Armėnijoje, Gruzijoje, Ukrainoje ar Uzbekistane, moterims vis dar kyla sunkumų įsidarbinant dėl nepakankamo industrijų bei visuomenės informavimo apie ribojimų panaikinimą ir išlikusių nepagrįstų draudimų nėščioms ar žindančioms moterims.

Draudimas moterims dirbti tam tikrose srityse neva siekiant apsaugoti jų reprodukcinę sveikatą redukuoja moterų asmenybes iki vaikų gimdymo ir auginimo nepriklausomai nuo to, ar jos išvis planuoja turėti vaikų. Toks moters sutapatinimas su „namų kūrėja“ palaiko diskriminuojančius lyčių stereotipus, apribojančius kiekvieno asmens – vyro, moters ar kitos lyties žmogaus – galimybes išreikšti save. Be to, kyla klausimas, kodėl siekiama apsaugoti būtent moterų, o ne visų darbuotojų sveikatą. Kai kurios iš draudžiamų profesijų iš tiesų gali būti pavojingos, pvz., dirbant suvirintoju sveikatai gali pakenkti žalingi dūmai ir dalelės. Vis dėlto vietoj to, kad būtų užtikrintas visų darbuotojų saugumas, ši su darbu susieta rizika naudojama kaip įrodymas, kad moterims – „silpnajai lyčiai“ – ten ne vieta.

Lietuvoje galime džiaugtis laisve rinktis norimą gyvenimo kelią, tačiau nemažoje dalyje kitų postsovietinių šalių moterų galimybės smarkiai ribojamos draudžiamų profesijų sąrašais. Tokiu būdu šiose valstybėse visuomenė toliau išlaikoma patriarchalinės santvarkos gniaužtuose. Žvelgiant iš mūsų privilegijuotos pozicijos galime pradėti manyti, kad feminizmas nebereikalingas, tad skatiname nepamiršti, jog kol visiems pasaulio gyventojams nebus užtikrintos lygios teisės ir galimybės, tol visi nebūsime laisvi.

Parengė Julija Baublinskaitė

Sužinoti daugiau ir prisidėti prie draudžiamų profesijų sąrašų panaikinimo galite čia: https://adcmemorial.org/en/all-jobs4all-women/

Šaltiniai:

Labour laws in 104 countries reserve some jobs for men only. Prieiga per internetą: https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/05/26/labour-laws-in-104-countries-reserve-some-jobs-for-men-only

Results of the fight against the list of professions banned for women: three years of the #AllJobs4AllWomen campaign. Prieiga per internetą: https://adcmemorial.org/en/news/3-years-alljobs4allwomen/

Russia Opens 350 Banned Professions to Women, Stripping Soviet-Era Restrictions. Prieiga per internetą: https://www.themoscowtimes.com/2019/08/16/russia-opens-350-banned-professions-to-women-stripping-soviet-era-restrictions-a66903

Russia’s sexist list of banned professions for women must end. Prieiga per internetą: https://blogs.lse.ac.uk/socialpolicy/2021/01/18/russias-sexist-list-of-banned-professions-for-women-must-end/?fbclid=IwAR085dWbXuMXsfalS8tKAmZigBqsBGRo5bKGbaxNUH9RfFJb97G8fSo3WqM

Russian Women Are Ready to Reclaim Once-Forbidden Jobs. Prieiga per internetą: https://www.themoscowtimes.com/2020/03/06/russian-women-are-ready-to-reclaim-once-forbidden-jobs-a69544

Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается труда женщин. Prieiga per internetą: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102064692&rdk=0&backlink=1&fbclid=IwAR1y801LB8tQjTFrcpc3JUWYCY_XJL-h5iBSLZlKo5gC32vtXXEjmE4Ju8U