#CultureForAll Kamilla

LT below

Kamilla was born in 1995 in Lithuania but spent a lot of time travelling and living in other places, e. g. Beirut – the capital of Lebanon – or the UK. At the moment they are located in Lithuania, where she came back almost five years ago.

When asked about their gender identity and sexuality, Kamilla responds with “My pronouns are she/they and I am just a human who loves love”, then adding “which is a beautiful and yet very challenging road, especially healing from traumas and constantly learning more about myself. Learning to accept parts of myself which I might have just simply never understood, or thought they were wrong”. They also point out that they have a love-hate relationship with labels – sometimes even calling herself a dancer does not feel quite right. Kamilla likes to just be, without anything attached to it.

At the age of 16 Kamilla moved to the United Kingdom where they got into college and did a dance course for two years. After that it has just been a continuous exploration for them, learning from other people and anything they see or meet on their way. She also believes that traveling from a young age has helped her with being more open to the world and seeing everything through a wider lens. “My connection with dance is as deep as my connection with life. One fills up the other all the time. The more I grow as a human, the more I grow in my dance and overall in my art” says Kamilla. Movement allows them to access and express parts of themselves that she was not able to for a very long time; it allows her to be vulnerable and scared, yet safe. 

Apart from dancing, Kamilla organises events and leads the project “More.Than.A.HUMAN” – a platform for sharing people’s stories and creating safe spaces both on- and offline. They are currently working on a Community house project with a friend. Kamilla says that the pathway dance created for her through meeting all sorts of different people left a big impact on them and this is one of the reasons she feels the need to create a safe space for others around her. She says, “I always had this vision of having a place, a safe space where I could just gather with people and create, exchange, grow together and just simply be”.

All their experiences have led Kamilla to having a very unique sense of style. She explains that everything around her has an influence on how they look: ‘‘I love to experiment, I love to take risks, I love to be simple, yet also loud at the same time. So I think all of that goes into my looks”. They also say that shaving their head was one of the greatest decisions they ever made, as it made them feel more beautiful and comfortable than ever. Kamilla tries to allow herself to feel no matter what those feelings are. Even if it’s hard, she usually tries to not hide them, whether it requires screaming, crying, laughing or anything else. 

“So I work, work on myself, to leave this world a little bit better than I found it. There is a reason why I am here, and why are you here. And it can be something very simple, yet it is a blessing. Embrace that blessing, it might go a very long way.”

LT

Kamilla gimė 1995-aisiais Lietuvoje, tačiau praleido daug laiko keliaudama ir gyvendama skirtingose vietose, pvz., Beirute – Lebanono sostinėje – ar Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu jie gyvena Lietuvoje, kur sugrįžo prieš beveik penkerius metus.

Paklausus apie jų seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę, Kamilla atsako „Mano įvardžiai yra ji/jie ir esu tiesiog žmogus kuris myli meilę“, toliau pridėdama „tai yra labai gražus, bet tuo pačiu ir sunkus kelias, ypač tada, kai gilinuosi į savo traumas ir taip mokausi pažinti save. Aš mokausi pažinti tas savo dalis, kurių galbūt niekad nesupratau, arba galvojau, jog jos yra blogos“. Tuo pačiu jie pabrežė, kad jų santykis su etiketėmis yra gana dvilypis – kartais net šokėjo etiketė jiems neatrodo visiškai teisinga. Kamila nori tiesiog būti, be jokių išankstinių nusistatymų.

Būdama šešiolikos, Kamilla persikėlė gyventi į Jungtinę Karalystę, kur įstojo į koledžą ir du metus mokėsi šokio. Nuo to laiko jiems viskas buvo nesibaigiantis tyrinėjimai, mokymasis iš sutiktų žmonių ir patirčių. Ji taip pat tiki, kad ankstyvos kelionės padeda jai į viską žiūrėti iš kitos perspektyvos bei atvira širdimi. „Mano ryšys su šokiu yra beveik toks pats gilus kaip ir ryšys su gyvenimu. Jie visą laiką papildo vienas kitą. Kuo labiau aš tobulėju kaip žmogus, tuo labiau tobulėju ir kaip šokėjas ir menininkas“, sako Kamilla. Judėjimas padeda jai rasti ir išreikšti tas savo asmenybės dalis, kurių negalėjo pasiekti; tai leidžia jai būti pažeidžiamai, išsigandusiai, bet tuo pačiu jaustis saugiai.

Be šokio Kamilla taip pat organizuoja renginius bei veda projektą „More.Than.A.HUMAN“ – platformą dalinimuisi žmonių istorijomis ir saugių erdvių kūrimui tiek internete, tiek už jo ribų. Šiuo metu jie su drauge bando įgyvendinti bendruomenės namų projektą. Kamilla sako, kad galimybės sutikti daug skirtingų žmonių, kurias jai suteikė šokis, yra viena iš priežasčių, kodėl ji nori sukurti saugią erdvę ją supantiems žmonėms. Ji teigia, „aš visą laiką norėjau sukurti saugią erdvę žmonėms, kur galėtume susirinkti, keistis žiniomis, kurti, augti kartu arba tiesiog pabūti“.

Visos patirtys padėjo jiems sukurti labai savitą stilių. Kaip sako pati Kamilla, viskas aplink ją daro įtaką jos išvaizdai: “aš mėgstu eksperimentuoti, mėgstu riziką, mėgstu būti paprastu, bet kartu būti labai garsiu, ir manau, kad visa tai susilieja į tai, kaip atrodau”. Taip pat jie mini, jog plaukų nusiskutimas buvo vienas iš geriausiu padarytų sprendimų, nes jie dar niekada nesijautė tokie gražūs. Kamilla leidžia sau jausti, kad ir kokie būtų tie jausmai. Net kuomet būna sunku, ji stengiasi jų neslėpti, nepriklausomai nuo to, ar tai reikalautų rėkimo, verksmo, juoko ar bet ko kito.

„Taigi, aš dirbu, dirbu su savimi, kad palikčiau šį pasaulį geresnį, negu jį radau. Tai, kad aš ir tu esame čia, nėra be priežasties. Tai gali būti kažkas labai paprasto, bet tuo pačiu tai yra palaiminimas. Priimk tą dovaną, ilgainiui ji gali tau padėti.“