LGBTQ+ žodynėlis

Seksualinė orientacija:

  • plačiąja prasme tai nuolatinis romantinis ir/ar seksualinis potraukis tam tikros lyties žmonėms.
  • siaurąja prasme tai seksualinis potraukis ir/ar noras užsiimti lytiniais santykiais su tam tikros lyties žmonėmis.

Romantinė orientacija: romantinis ar emocinis potraukis ir/ar noras kurti romantinius santykius su tam tikros lyties žmonėmis. Žmogaus romantinė orientacija nebūtinai sutampa su seksualine
orientacija siaurąja prasme.

Heteroromantiškas/heteroseksualus (būdv.): apibūdina žmogų, kuris jaučia atitinkamai
romantinę ar seksualinę trauką kitos lyties žmonėms.

Homoromantiškas/homoseksualus
(būdv.): apibūdina žmogų, kuris jaučia atitinkamai
romantinę ar seksualinę trauką tos pačios lyties žmonėms.

  • Gėjus (daikt.): vyras, kuris jaučia romantinę ir/ar seksualinę trauką kitiems vyrams. Anglų kalboje
    sąvoka „gay“ (būdv.) tradiciškai nurodo vyrus, bet kiti žmonės, jaučiantys trauką tai pačiai lyčiai ar kelioms lytims, taip pat gali save apibrėžti kaip gay. Taigi būdvardis „gay“ kartais naudojamas kaip bendra sąvoka lesbietėms moterims ar biseksualiems žmonėms kaip ir gėjams vyrams.
  • Lesbietė (daikt): moteris, kuri jaučia romantinę ir/ar seksualinę trauką kitoms moterims.

Biromantiškas/biseksualus (būdv.): apibūdina žmogų, kuris jaučia atitinkamai romantinę ar seksualinę trauką daugiau nei vienos lyties žmonėms.

Panromantiškas/panseksualus (būdv.): apibūdina žmogų, kuris jaučia  titinkamai romantinę ar seksualinę trauką kitiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties ar lytinės tapatybės.

Aromantiškas/aseksualus (būdv.): apibūdina žmogų, kuris nejaučia atitinkamai romantinės ar seksualinės traukos kitiems žmonėms.

Demiromantiškas/demiseksualus (būdv.): apibūdina žmogų, kuris pradeda jausti atitinkamai romantinę ar seksualinę trauką kitam žmogui tik tarp jų susiformavus giliam ryšiui.

Questioning (būdv.): apibūdina žmogų,
kuris yra savo seksualinės orientacijos pažinimo procese ir/ar dar nėra įsitikinęs, kaip save identifikuoja.

Monogamija: romantinės ir/ar seksualinės traukos jautimas vienam žmogui vienu metu.

Poliamorija: romantinės ir/ar seksualinės traukos jautimas keliems žmonėms vienu metu.

Heteronormatyvumas: prielaida, kad visi, ar beveik visi, žmonės yra heteroseksualūs ir heteroromantiški.

Binarinė lyties sistema: idėja, kad yra tik dvi lytys – vyras ir moteris – ir kad žmogus privalo griežtai tilpti į vieną ar kitą kategoriją.

Biologinė lytis: kūno požymių rinkinys, įskaitant chromosomas, hormonus, vidinius ir išorinius reprodukcinius organus ir antrinius lytinius požymius. Išskiriamos vyriška, moteriška ir interseksuali biologinės lytys.

Interseksualus (būdv.): apibūdina žmogų, kuris gimsta su fiziniais, hormoniniais ar genetiniais bruožais, kurie yra nei visiškai moteriški, nei visiškai vyriški, arba moteriškų ir vyriškų derinys.

Socialinė lytis: nurodo socialinį konstruktą, kuris priskiria žmonėms kultūrinius ir socialinius lūkesčius pagal jų priskirtą lytį.

Lytinė tapatybė: kiekvieno žmogaus giliai jaučiama vidinė ir individuali lyties patirtis, kuri gali sutapti arba nesutapti su gimus priskirta lytimi.

Cislytis (būdv.): apibūdina žmogų, kurio lytinė tapatybė sutampa su gimus priskirta lytimi.

Translytis (būdv.): apibūdina žmogų, kurio lytinė tapatybė skiriasi nuo gimus priskirtos lyties.

    • Translytis vyras: žmogus, kuriam gimus buvo priskirta moteriška lytis (ar kuris turi moterišką kūną) ir kuris save identifikuoja kaip vyrą ir/ar gyvena kaip vyras. Dažnai kaip sinonimai naudojami sutrumpinimai AFAB (angl. „assigned female at birth“ – gimus priskirta moteriška lytis) ir FTM (angl. „female to male“ – iš moteriškos lyties į vyrišką).
    • Translytė moteris: žmogus, kuriam gimus buvo priskirta vyriška lytis (ar kuris turi vyrišką kūną) ir kuris save identifikuoja kaip moterį ir/ar gyvena kaip moteris. Dažnai kaip sinonimai naudojami sutrumpinimai AMAB (angl. „assigned male at birth“ – gimus priskirta vyriška lytis) ir MTF (angl. „male to female“ – iš vyriškos lyties į moterišką“)

Transseksualus (būdv.) arba transseksualas (daikt.): pasenusi ir medikalizuota sąvoka, naudojama nurodyti žmogų, kurio lytinė tapatybė skiriasi nuo gimus priskirtos lyties. Dabar šio žodžio vietoje dažniausiai vartojamas žodis „translytis“. Kai kurie žmonės laiko šią sąvoką įžeidimu, tačiau jai vis dar teikia pirmenybę dalis žmonių, kurie ruošiasi atlikti, atlikinėja ar yra atlikę medicinines lyties pakeitimo procedūras.

Genderqueer (būdv.): apibūdina žmogų, kurio lytinė tapatybė neatitinka binarinės lyties sistemos. Tai bendra sąvoka, apimanti siauresnes lytines tapatybes kaip gender-fluid, non-binary, belytiškumą ir t. t., tačiau kai kurie žmonės vartoja šią sąvoką savo lytinei tapatybei apibūdinti, kai negali arba nenori savęs identifikuoti konkrečiau.

Gender-fluid (būdv.): apibūdina žmogų, kurio lytinė tapatybė nėra pastovi. Gender-fluid žmogus gali visada jaustis kaip dviejų tradicinių lyčių mišinys, bet gali jaustis ir labiau vienos lyties vienomis dienomis, kitos lyties kitomis dienomis.

Non-binary (būdv.): apibūdina žmogų, kurio lytinė tapatybė yra tarp dviejų tradicinių lyčių arba už jų ribų.

Belytis (būdv.): apibūdina žmogų, kuris nejaučia jokios vidinės ir individualios lyties patirties ir/ar jam lytinė tapatybė yra nesvarbi.

Lyties išraiška: tai, kaip žmogus parodo savo lytinę tapatybę kitiems, pavyzdžiui, apranga, kalba ir manierizmais. Žmogaus lyties išraiška nebūtinai sutampa su lytine tapatybe ir/ar gimus priskirta lytimi.

Androginiškas (būdv.): apibūdina žmogų, kurio lyties išraiška yra vyriškos ir moteriškos mišinys arba nei vyriška, nei moteriška.

Gender non-conforming (būdv.): apibūdina žmogų, kurio lyties išraiška skiriasi nuo visuomenės normų vyrams ir moterims.

Cross-dressing (daikt.): drabužių, laikomų tipiškais kitai lyčiai, dėvėjimas. Kitos lyties drabužius nešiojantis žmogus (pvz., vyras su suknele ar moteris su smokingu) nebūtinai nori pakeisti lytį ir gali būti bet kokios seksualinės orientacijos.

Drag karalius/karalienė: žmogus, kuris dėvi kitos lyties drabužius, dažnai rodydamas perdėtus, stereotipinius lyties požymius, ir vaidina lytį kaip parodiją, meną ar pramogą. Drag karaliai ir karalienės nebūtinai nori pakeisti lytį ir gali būti bet kokios seksualinės orientacijos.

Lyties patvirtinimas arba lyties pakeitimas arba perėjimas (angl. transition): žingsniai, kuriuos gali žengti žmonės, kad iš naujo apibrėžtų lytį, kuria save identifikuoja ir kuria gyvena, ir geriau išreikštų savo lytinę tapatybę. Perėjimas gali būti socialinis ir/ar medicininis. Žingsniai gali būti (bet ne visada yra) atsiskleidimas šeimai, draugams ir kolegoms, rengimasis ir elgimasis pagal savo lytį, vardo ir/ar lyties teisiniuose dokumentuose pakeitimas, medicininės procedūros kaip hormonų terapijos ir galimai vienas ar keli operacijų tipai.

Lytinė disforija: stiprus diskomfortas, jaučiamas kai kurių žmonių, kurių lytinė tapatybė nesutampa su gimus priskirta lytimi.

Cisnormatyvumas: prielaida, kad visi, ar beveik visi, žmonės yra cislyčiai.