VU SA programos „Be etikečių“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija 2024 / VU SR programme „Be etikečių“ Annual Convention 2024

2024 m. balandžio 29 d., 19 val., kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės programos „Be etikečių“ ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje, kurios metu bus pristatoma programos metinės veiklos ataskaita bei renkamas:a naujas:a vadovas:ė ir nauja koordinatorių komanda! Konferencija vyks VU Filologijos fakulteto SP0 auditorijoje.

Konferencijoje dalyvauti ir balsuoti gali visi:os VU SA programos „Be etikečių“ nariai:ės. Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu bus renkami:os:

  • VU SA programos „Be etikečių“ vadovas:ė;
  • VU SA programos „Be etikečių“ komunikacijos srities koordinatorius:ė;
  • VU SA programos „Be etikečių“ marketingo srities koordinatorius:ė;
  • VU SA programos „Be etikečių“ žmogiškųjų išteklių koordinatorius:ė.

Asmenys, norintys kandidatuoti į programos „Be etikečių“ vadovų ar vienos iš sričių koordinatorių pozicijas, turi atsiųsti CV ir motyvacinį laišką, parašytus anglų kalba, el. paštu vadovas@beetikeciu.lt iki 2024 m. balandžio 22 d. Kandidatūros į šiuos postus bus skelbiamos beetikeciu.lt puslapyje.

Skelbiame Konferencijos darbotvarkę ir kandidatus:es:

18:4019:00 Registracija;
19:0019:05 Sveikinimo žodis;
19:0519:10 Posėdžio pirmininko:ės, sekretoriaus:ės, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
19:10–19:15 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;
19:1519:30 Programos „Be etikečių“ 2023–2024 metų veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
19:3019:35 Programos „Be etikečių“ 2023–2024 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
19:3519:50 Kandidatų:čių į programos „Be etikečių“ vadovo:ės poziciją prisistatymas, klausimai;
19:5020:05 Programos „Be etikečių“ vadovo:ės rinkimai (su integruota balsų skaičiavimo pertrauka);
20:0520:15 Kandidatų:čių į programos „Be etikečių“ komunikacijos koordinatoriaus:ės poziciją prisistatymas, klausimai;
20:1520:25 Kandidatų:čių į programos „Be etikečių“ marketingo koordinatoriaus:ės poziciją prisistatymas, klausimai;
20:2520:35 Kandidatų:čių į programos „Be etikečių“ žmogiškųjų išteklių koordinatoriaus:ės poziciją prisistatymas, klausimai;
20:3520:50 Programos „Be etikečių“ koordinatorių rinkimai;
20:50 Kiti klausimai

____________________________________________________________________

We are inviting everyone to participate in Vilnius University Students Representation programme „Be etikečių“ Annual Convention 2024 on April 29 where the programme’s yearly activity report will be presented and new leader together with the new coordinator team will be elected. Convention will be held at VU Faculty of Philology SP0 room.

All VU SR programme „Be etikečių“ members can participate and vote in the Annual Convention.
At the Annual Convention candidates for these positions will be elected:

  • VU SR programme „Be etikečių“ leader;
  • VU SR programme „Be etikečių“ Communication coordinator;
  • VU SR programme „Be etikečių“ Marketing coordinator;
  • VU SR programme „Be etikečių“ Human Resources coordinator.

People wishing to run for VU SR programme „Be etikečių“ leader or any area coordinator positions should send their CV and motivational letter (written in English) to vadovas@beetikeciu.lt till April 22. Candidacies for all positions will be published on beetikeciu.lt page.

We are sharing the agenda of the Convention:

18:4019:00 Registration;
19:0019:05 Greetings;
19:0519:10 Election of the Convention Chairperson, Secretary and Vote counting comittee;
19:10–19:15 Approval of the Convention agenda;
19:1519:30 Presentation of programme’s „Be etikečių“ 2023–2024 yearly activity report, questions;
19:3019:35 Approval of the programme’s „Be etikečių“ 2023–2024 yearly activity report;
19:3519:50 Presentation of the candidates for the programme „Be etikečių“ leader, questions;
19:5020:05 Election of the programme „Be etikečių“ leader;
20:0520:15 Presentation of the candidates for the programme „Be etikečių“ Communication Coordinator, questions;
20:1520:25 Presentation of the candidates for the programme „Be etikečių“ Marketing Coordinator, questions;
20:2520:35 Presentation of the candidates for the programme „Be etikečių“ Human Resources Coordinator, questions;
20:3520:50 Election of the programme „Be etikečių“ coordinators;
20:50 Other questions.