VU SA programos „Be etikečių“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija 2023

2023 m. gegužės 2 d., 19 val., kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės programos „Be etikečių“ ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje, kurios metu bus renkamos atstovės(-ai) į Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) organus! Konferencija vyks VU Filologijos fakulteto SP0 auditorijoje.

Konferencijoje dalyvauti ir balsuoti gali visos VU SA programos „Be etikečių“ narės(-iai). Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu bus pristatyta ir tvirtinama VU SA programos „Be etikečių“ 2022–2023 m. veiklos ataskaita ir renkamos(-i):

  • VU SA programos „Be etikečių“ vadovė(-as);
  • VU SA programos „Be etikečių“ informacinės-komunikacinės srities koordinatorė(-ius);
  • VU SA programos „Be etikečių“ žmogiškųjų išteklių srities koordinatorė(-ius).

Asmenys, norintys kandidatuoti į VU SA programos „Be etikečių“ vadovės(-o) ar vienos iš sričių koordinatorės(-iaus) vietą turi atsiųsti CV ir motyvacinį laišką el. paštu vadovas@beetikeciu.lt iki 2023 m. balandžio 25 d. Kandidatūros į šiuos postus bus skelbiamos beetikeciu.lt puslapyje.

Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkė:

19.00–19.20   Dalyvių registracija;

19.20–19.25   Sveikinimo žodis;

19.25–19.30   Posėdžio pirmininkės/o, sekretorės/iaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

19.30–19.35   Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;

19.35–19.50   VU SA programos „Be etikečių“ 2022–2023 metų veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;

19.50–19.55   VU SA programos „Be etikečių“ 2022–2023 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;

19.55–20.00   Pertrauka;

20.00–20.15   Kandidačių/tų į VU SA programos „Be etikečių“ vadoves/us prisistatymas, klausimai;

20.15–20.20   VU SA programos „Be etikečių“ vadovės/o rinkimai;

20.20–20.25   Kandidačių/tų į VU SA programos „Be etikečių“ informacinės-komunikacinės srities koordinatorės/iaus poziciją prisistatymas, klausimai;

20.25–20.30   VU SA programos „Be etikečių“ informacinės-komunikacinės srities koordinatorės/iaus rinkimai;

20.30–20.35   Kandidačių/tų į VU SA programos „Be etikečių“ žmogiškųjų išteklių srities koordinatorės/iaus poziciją prisistatymas, klausimai;

20.35–20.40   VU SA programos „Be etikečių“ žmogiškųjų išteklių koordinatorės/iaus rinkimai;

20.40–20.45   Pertrauka – balsų skaičiavimas;

20.45–20.50   Rezultatų paskelbimas;

20.50–21.00   Svečių pasisakymai.

Kandidatė į vadovo poziciją Gabija Smailytė:

Kandidatė į informacinės-komunikacinės srities koordinatorės poziciją Jorūnė Žiobaitė:

Kandidatė į žmogiškųjų išteklių srities koordinatorės poziciją Simona Aukštulevičiūtė: